Fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak i forslaget til statsbudsjett for 2003, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innst. S. nr. 1 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.10.2002 Innst. S. nr. 1 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 15.10.2002