Forslag fra stortingsrepresentantene Inge Ryan, Sigbjørn Molvik, Geir-Kjetil Hansen og Heidi Grande Røys om rekruttering i arbeidslivet

Dokument nr. 8:6 (2002-2003), Innst. S. nr. 93 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir-Ketil Hansen, Heidi Grande Røys, Inge Ryan, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.12.2002 Innst. S. nr. 93 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.01.2003