Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2002 til 30. juni 2002

Innst. S. nr. 101 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.01.2003 Innst. S. nr. 101 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2003