Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Grethe Fossli, Sylvia Brustad, Marit Arnstad, Åslaug Haga, Inger S. Enger, Siri Hall Arnøy, Heidi Sørensen og Inge Ryan om tiltak for å legge til rette for økt bruk av 0-utslippsbiler i Norge

Dokument nr. 8:11 (2002-2003), Innst. S. nr. 86 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grethe Fossli, Heidi Sørensen, Inge Ryan, Inger S. Enger, Marit Arnstad, Olav Akselsen, Siri Hall Arnøy, Sylvia Brustad, Åslaug Haga Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (Sp) og (SV) Innstilling avgitt 12.12.2002 Innst. S. nr. 86 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002