Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Grethe Fossli, Sylvia Brustad, Marit Arnstad, Åslaug Haga, Inger S. Enger, Siri Hall Arnøy, Heidi Sørensen og Inge Ryan om tiltak for å legge til rette for økt bruk av 0-utslippsbiler i Norge

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 12. desember 2002

Olav Akselsen

leder

Silja Ekeland

ordfører

Ivar Kristiansen

sekretær