Forslag fra stortingsrepresentant Jan Koløy på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 24. oktober 2002 (jf. Innst. O. nr. 2): Stortinget ber Regjeringen legge frem sak med sikte på å avvikle presters boplikt.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet