SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge fram forslag ti en forsøksordning i enkelte fylker basert på en egen tilskuddsordning som stimulerer ti interkommunalt samarbeid i næringsutviklingen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet