For budsjetterminen 2003. Endringer i forslaget til forsvarsbudsjettet for 2003 grunnet innføring av kostnadsdekkende husleie i Forsvaret

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2002-2003) jf. Stp.1 Tillegg nr. 6 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2002