Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen

Dokument nr. 3:3 (2002-2003), Innst. S. nr. 193 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.05.2003 Innst. S. nr. 193 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2003