Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Koløy, Per Sandberg og Carl I. Hagen om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet fra staten til fylkeskommunen/kommunen

Dokument nr. 8:23 (2002-2003), Innst. S. nr. 149 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Koløy, Per Sandberg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.02.2003 Innst. S. nr. 149 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2003