Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Åslaug Haga om bedre kontroll med matvarer og tydelig merking av hvilket land matvarene kommer fra

Dokument nr. 8:28 (2002-2003), Innst. S. nr. 164 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Åslaug Haga Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 20.03.2003 Innst. S. nr. 164 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2003