Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad om en statlig låne- eller garantiordning for de som får vansker med å betale ekstraordinære høye utgifter til strøm, om å øke satsene til lys og varme i bostøtten til å bli mer i samsvar med de reelle utgiftene og om å vurdere endringer eller dispensasjon fra NVEs forskrifter om fakturering

Dokument nr. 8:34 (2002-2003), Innst. S. nr. 137 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jens Stoltenberg, Sylvia Brustad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 137 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2003