Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Arve Lønnum om å utsette gjennomføringen av Reform 97 til den kan gjennomføres på en ansvarlig og forsvarlig måte, dog i minimum et år

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Lønnum, Carl I. Hagen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.12.1996 Innst. S. nr. 77 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1996