Vurdering av retningslinjene for trygdeoppgjøret

St.meld. nr. 32 (2002-2003), Innst. S. nr. 223 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2003 Innst. S. nr. 223 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2003