Forsvarets materiell-, bygg- og anleggsinvesteringer

St.prp. nr. 59 (1997-98), Innst. S. nr. 236 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1998 Innst. S. nr. 236 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998