Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

St.meld. nr. 22 (1997-98), Innst. S. nr. 245 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. S. nr. 245 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998