Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 68 (1997-98), Innst. S. nr. 221 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1998 Innst. S. nr. 221 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1998