Forslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Thore A. Nistad og Henrik Rød om fritak for årsavgift for stjålne biler, fra det tidspunkt bilen ble stjålet, dersom bilen ikke kommer til rette

Dokument nr. 8:67 (2002-2003), Innst. S. nr. 175 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henrik Rød, Per Roar Bredvold, Thore A. Nistad Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.04.2003 Innst. S. nr. 175 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2003