Tilleggspoeng for folkehøgskoleelevar ved opptak til høgre utdanning

St.meld. nr. 33 (1997-98), Innst. S. nr. 198 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1998 Innst. S. nr. 198 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1998