Tillegg til St.meld. nr. 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

St.meld. nr. 18 (1997-98), Innst. S. nr. 145 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. S. nr. 145 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1998