Nytt operahus

St.prp. nr. 37 (1997-98), Innst. S. nr. 225 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1998 Innst. S. nr. 225 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1998