Nordland fylkeskommune sender skriv datert 26. februar 2003 med uttalelse fra fylkestinget om Brixen-deklarasjonen om kulturelt mangfold og GATS

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.