Hedmark fylkeskommune sender skriv datert 19. mars 2003 med uttalelse fra fylkestinget om WTO-forhandlingene

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet