Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Hill-Marta Solberg, Ranveig Frøiland, Tore Nordtun og Torstein Rudihagen om tiltak mot den økende arbeidsledigheten og mot nedbygging av konkurranseutsatt næringsliv

Dokument nr. 8:101 (2002-2003), Innst. S. nr. 266 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hill-Marta Solberg, Jens Stoltenberg, Ranveig Frøiland, Tore Nordtun, Torstein Rudihagen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 14.06.2003 Innst. S. nr. 266 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003