Endringer i Stortingets forretningsorden og Bevilgningsreglementet

Innst. S. nr. 187 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.04.2003 Innst. S. nr. 187 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2003