Rettferdsvederlag av statskassa

St.meld. nr. 37 (2002-2003), Innst. S. nr. 239 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. S. nr. 239 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2003