Rettferdsvederlag av statskassa

St.prp. nr. 29 (1996-97), Innst. S. nr. 139 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.03.1997 Innst. S. nr. 139 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.03.1997