Forslag fra stortingsrepresentant May Hansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 3. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 96): Stortinget ber Regjeringen omgjøre fylkesnemndene til særdomstoler for barnefordelingssaker.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet