Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 3. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 101): Stortinget ber Regjeringen fremme sak om endringer i sentralbanklovens § 2, slik at foreleggelsesplikten oppheves.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet