Forslag oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 121): Stortinget ber Regjeringen om at plikten til å lagre trafikkdata i en bestemt periode skal forelegges Stortinget til godkjenning, jf. Innst. O. nr. 121 (2002-2003) om lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet