Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 126): Stortinget ber Regjeringen legge frem egen sak om organisering av godkjenning og tilsyn med alle grunnskoler og videregående skoler.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet