Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2002

Dokument nr. 2 (2002-2003), Innst. S. nr. 54 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2003 Innst. S. nr. 54 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2003