Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Øystein Hedstrøm og Jan Simonsen om å innføre visumplikt for kroatiske statsborgere ved innreise til Norge

Dokument nr. 8:67 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen, Øystein Hedstrøm Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet