Interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr. 105 (2002-2003), Innst. O. nr. 10 (2003-2004), beslutning. O. nr. 20 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.11.2003 Innst. O. nr. 10 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.2003

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2003