H: "Det henstilles til Regjeringen på bakgrunn av årets kraftsituasjon å gjennomgå erfaringene med kraftutvekslingsavtalene med utlandet, og på egnet måte legge frem sine vurderinger for Stortinget

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet