Endringer i instruksene for Forsvarets ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige og om valg av nestleder for nemndene

Innst. S. nr. 20 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 30.10.2003 Innst. S. nr. 20 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 07.11.2003