SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge om støtteordningene til økologisk landbruk slik at alle som ønsker å legge om produksjonen i økologisk retning kan få støtte. Dette kan f.eks. gjøres ved at tilskuddet til Omleggings-/arealtilskudd økes og omgjøres til overslagsbevilgning."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet