Dekning av opparbeidet gjeld i helseforetakene

Dokument nr. 8:10 (2003-2004), Innst. S. nr. 146 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Ola D. Gløtvold, Åslaug Haga Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SP
Innstilling avgitt 09.03.2004 Innst. S. nr. 146 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2004