H: "I. Det henstilles til Regjeringen i 1998 å prioritere humanitær hjelp og demokratitiltak i Murmansk i Nordvest-Russland... II. Det henstilles til Regjeringen å videreføre Handlingsprogrammet for Øst-Europa på samme nivå som tidligere, slik Stortinget vedtok i 1996... III. Det henstilles til Regjeringen å stille større krav til mottakeransvar, med hensyn til respekt for menneskerettigheter, vilje til demokratisk utvikling og vilje til å foreta økonomiske reformer, overfor de land som mottar norsk bistand... "

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet