Endring av St.prp. nr. 1 (2003-2004) Helsedepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2003