Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 vedkommende Sosialdepartementet (rammeområde 15) og Helsedepartementet (rammeområde 16)

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 15 og 16.

Oslo, i sosialkomiteen, den 4. desember 2003

John I. Alvheim

leder og ordfører for kap. 600, 729, 732 og 3732

Olav Gunnar Ballo

ordfører for kap. 700, 721, 742 og 743

Åse Gunhild Woie Duesund

ordfører for kap. 719, 2680 og 2752

Ola D. Gløtvold

ordfører for kap. 724, 750, 2711 og 3750

Bjarne Håkon Hanssen

ordfører for kap. 703

Britt Hildeng

ordfører for kap. 701, 727, 728, 2600, 2655, 2670 og 2683

Beate Heieren Hundhammer

ordfører for kap. 702 og 2650

Bent Høie

ordfører for kap. 620, 715, 737, 2603 og 3715

Asmund Kristoffersen

ordfører for kap. 751, 2690, 2790 og 3751

Sigbjørn Molvik

ordfører for kap. 725, 2686, 2755 og 3725

Harald T. Nesvik

ordfører for kap. 2751 og 5701

Elisabeth Røbekk Nørve

ordfører for kap. 622, 726, 2652, 2661, 2750 og 3622

Gunn Olsen

ordfører for kap. 710, 722, 723, 744, 3710, 3722 og 3723

Per Steinar Osmundnes

ordfører for kap. 621, 660, 712, 720 og 3720