Svar på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1997

Dokument nr. 7B (1997-98), Innst. S. nr. 158 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.04.1998 Innst. S. nr. 158 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1998