Forslag oversendt fra Odelstingets møte 11. desember 2003 (jf. Innst. O. nr. 30): Stortinget ber Regjeringen sørge for at primærnæringene oppnevner ett medlem i hovedstyret og ett medlem i hvert regionstyre, jf lov om Innovasjon Norge. Disse medlemmene skal alternere mellom de ulike faglaga.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet