Nordisk konvensjon om trygd

St.prp. nr. 36 (2003-2004), Innst. S. nr. 113 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 04.02.2004 Innst. S. nr. 113 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2004