Råfisk

Ot.prp. nr. 29 (2003-2004), Innst. O. nr. 49 (2003-2004), beslutning. O. nr. 54 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2004 Innst. O. nr. 49 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2004

   Behandlet i Odelstinget: 12.02.2004

   Behandlet i Lagtinget: 02.03.2004