Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven

St.meld. nr. 17 (2003-2004), Innst. S. nr. 120 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2004 Innst. S. nr. 120 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2004