Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Ågot Valle om lov om endring i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Behandling av årsbudsjett og økonomiplan i kommunene og fylkeskommunene)

Dokument nr. 8:73 (1997-98), Innst. O. nr. 44 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ågot Valle, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 02.04.1998 Innst. O. nr. 44 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1998

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1998