Troms fylkeskommune sender skriv datert 17. desember 2003 med uttalelse fra fylkestinget om petroleumsvirksomhet i Lofoten

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.