Utsett innkjøp av middelstunge transportfly

St.meld. nr. 21 (1997-98), Innst. S. nr. 170 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 170 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1998