Om etablering av Noregsnettrådet

St.prp. nr. 32 (1996-97), Innst. S. nr. 135 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 135 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.03.1997